Par mums

SIA “LIRO būve” ir celtniecības uzņēmums. Galvenie darbības virzienu: dzīvokļu kapitālie remonti un dzīvojamo māju renovācija.

Uzņēmuma vērtība – DARBINIEKS!

Mūsu komandā strādā meistari, kuri SPĒJ nodrošināt darbu kvalitāti, iekļaušanos iepriekš nozīmētajos termiņos. Meistari regulāri papildina zināšanas, apgūstot jaunākās tehnoloģijas apdares darbos. Pilnveidojam savu tehnisko bāzi, lai klientam spētu nodrošināt darbus augstākajā kvalitātē.

Uzņēmuma misija – AUGSTA KVALITĀTE ĪSOS DARBA TERMIŅOS!

No kvalitatīvi realizētiem būvniecības projektiem bieži ir atkarīga uzņēmēju veiksme, iedzīvotāju dzīves kvalitāte un drošība. To paturam prātā, realizējot katru būvniecības projektu. Klientu vidū esam iemantojuši godīga būvnieka reputāciju: ievērojam darba kultūru, kvalitatīvi pildām savu darbu, esam uz klientu orientēts uzņēmums. Mēs nemēdzam mākslīgi sadārdzināt būvniecības procesu klienta nezināšanas dēļ. Vienmēr meklējam piemērotu risinājumu, lai darbi tiktu realizēti atbilstošā kvalitātē un ar optimālu budžetu.